Przegląd Australijski
Image Map

Strona
główna
Australia
z oddali
Świat Tubylców
Australijskich
Wędrówki
kulinarne
Piórem,
Pędzlem i...
„Panorama”
- miesięcznik
Ostatnia aktualizacja: 29.12.2012

Australia na Targówku

grudzień 2008

Rozmowa z Mają Olender na temat Olimpiady Języka Angielskiego


Apelujemy do naszych czytelników. Może ktoś (osoba prywatna lub prawna) mógłby wesprzeć jako sponsor ideę Olimpiady szkolnej? Wszystkie listy i maile nadesłane do Redakcji w tej sprawie zostaną przekazane do organizatorów Olimpiady.

Maja Olender i Beata Niedźwiedź-Gostomska – nauczycielki języka angielskiego w jednej z warszawskich szkół podstawowych, pomysłodawczynie i organizatorki Olimpiady Języka Angielskiego dla szkół podstawowych Dzielnicy Targówek.

Pani Maju – czy zechce Pani udzielić odpowiedzi na kilka pytań interesujących czytelników „Przeglądu Australijskiego”?

– Tak, z wielką przyjemnością.

Kiedy powstała idea zorganizowania Olimpiady języka angielskiego dla uczniów?

– Po raz pierwszy Olimpiada została zorganizowana w 2004 r. W tym roku szkolnym przygotowujemy ten konkurs już po raz piąty.

Czy pierwsza Olimpiada obejmowała swoim zasięgiem tylko szkołę w której Pani uczy – czy też udało się zorganizować od początku akcję w skali Dzielnicy?

– Już od samego początku, Olimpiada obejmowała zasięgiem wszystkie chętne szkoły z dzielnicy Targówek.

Podobno w tym roku, po raz pierwszy Olimpiada obejmie swoim zasięgiem uczniów z całej Warszawy?

– Tak, w tym roku zdecydowałyśmy się rozszerzyć zasięg naszego konkursu i zaprosiłyśmy do udziału szkoły z prawobrzeżnej Warszawy. Tym sposobem, w tegorocznej olimpiadzie większa ilość uczniów miała możliwość zaprezentować swoje umiejętności.

Czy zorganizowanie takiego przedsięwzięcia wymaga wielkiego nakładu pracy? Jakie trudności trzeba pokonać i z jakimi przepisami się zmierzyć?

– Przygotowanie takiej Olimpiady wiążę się oczywiście z ciężką pracą, wszelkie przygotowania wymagają bardzo dużo czasu. Jeżeli chodzi o trudności, z jakimi się musimy zmierzyć to przede wszystkim największy problem sprawia nam znalezienie ludzi dobrej woli, którzy zechcą wesprzeć nasz konkurs i ufundować nagrody dla zwycięzców.

Jakie zainteresowanie wzbudza Olimpiada wśród młodzieży?

– Z roku na rok, liczba uczestników wzrasta. Uczniowie bardzo poważnie angażują się w przygotowania do konkursu, co doskonale uwidacznia poziom, jaki reprezentują.

Tegorocznym hasłem przewodnim Olimpiady jest Australia. Co z tego wynika dla organizatorów i dla młodzieży?

– Głównym założeniem Olimpiady jest rozbudzanie zainteresowań uczniów i danie im możliwości samokształcenia. Uczestnicy przygotowując określone wystąpienie nt. danego kraju oraz słuchając prezentacji innych uczestników, pogłębiają swoją wiedzę z zakresu wiadomości o danym kraju.

Kto objął patronat nad Olimpiadą i czy znaleźli się sponsorzy? Czy zaproszono do współpracy przedstawicieli Ambasady Australijskiej?

– Olimpiada została objęta patronatem przez Urząd Dzielnicy Targówek i to właśnie Urząd naszej dzielnicy jest jednym z głównym sponsorów.

Poza tym, głównymi sponsorami są także: Wydawnictwo Pearson Education Longman, Wydawnictwo Macmillan oraz Urząd Komitetu Integracji Europejskiej (UKIE ).

Dotychczas, w zależności od tego, jakie było hasło przewodnie Olimpiady, owocnie współpracowaliśmy z takimi instytucjami, jak: British Council, Ambasada Amerykańska, Fundacja Fulbright. W tym roku mamy nadzieję na poszerzenie listy o współpracę z Ambasadą Australijską, jednak jak na razie, nie zwróciliśmy się z oficjalną prośbą.

Cały konkurs składa się z 3 etapów: szkolnego, dzielnicowego i ścisłego finału. Czy Australia jako temat wiodący pojawia się już w pierwszym etapie, czy może dopiero w finale?

– Tematyka Australii pojawia się już w I etapie konkursu. Uczestnicy, mają za zadanie wybrać jedną z trzech możliwych odpowiedzi na pytania dotyczące zagadnień kulturowych danego kraju.

W drugim etapie zwykle pojawia się tekst do przeczytania, który swoją tematyką nawiązuje do informacji dotyczących Australii.

III etap to już tylko wykazanie się nabytą wiedzą o Australii. Uczestnicy przygotowują krótkie wystąpienie, na wcześniej wybrany temat.

Czy uczniowie otrzymują wcześniej spis lektur z których mogą się przygotowywać jeśli chodzi o wiedzę na temat Australii, czy też każdy uczestnik Olimpiady ma wolną rękę w wyszukiwaniu lektur i zdobywaniu wiedzy?

– W tym roku, uczniowie nie otrzymali ścisłej listy lektur, z których mogą korzystać w celu przygotowania się do konkursu. Podaliśmy w regulaminie jedynie zagadnienia tematyczne, wymagane do Olimpiady.

Uwieńczeniem całej Olimpiady ma być Gala Finałowa na której wręczone będą nagrody, zaproszeni zostaną goście, sponsorzy oraz wszyscy, którzy przyczynią się do uświetnienia Olimpiady… Kiedy i gdzie odbędzie się Gala?

– Gala Finałowa, odbędzie się 24 kwietnia 2009r o godz. 9.00 w Szkole Podstawowej nr 84 im. Waleriana Łukasińskiego ul. Radzymińska 227 w Warszawie.

Czy jest już opracowany program Gali finałowej? Czy będą na niej występy artystyczne, może filmy o Australii?

– Konkretnego programu Gali Finałowej jeszcze nie opracowałyśmy, jednak na pewno przewidujemy wystąpienia artystyczne, które w mniejszym lub większym stopniu będą związane z tematyką Australii. Niestety nie planujemy żadnego filmu o Australii, ponieważ nie mamy dostępu do tego rodzaju materiałów. Co więcej, musimy pamiętać, że uczestnicy Olimpiady to dzieci w wieku 11-13 lat i poziom prezentowanego materiału musi być adekwatny do ich wiedzy i umiejętności językowych. Jednak, jeżeli zechcieliby Państwo nam pomóc w znalezieniu odpowiedniego filmu, bardzo chętnie skorzystamy.

Czy Australia jako temat wiodący będzie występować na Olimpiadzie tylko w bieżącym roku, czy też organizatorzy mają więcej planów związanych z tym Kontynentem?

– Jest to temat dotyczący jedynie tegorocznej Olimpiady, bowiem chcemy zapoznać uczniów z kulturą wszystkich krajów anglojęzycznych i na przyszły rok szkolny planujemy tematykę dotyczącą Kanady.

Dziękuję za rozmowę. Życzę aby Olimpiada o Australii zaowocowała ciekawymi pracami uczniów. Chętnie zamieścimy sprawozdanie o wynikach i reportaż z Gali Finałowej.

Rozmowę przeprowadziła Jurata Bogna Serafińska


Poleć ten artykuł znajomemu | zobacz co słychać na forum
Copyright © Przegląd Australijski 2004-2011